"Будiвельна компанiя "УКРБУД"

Державне публiчне акцiонерне товариство 

Фінансова та інша інформація

Особлива інформація (повідомлення про зміну складу посадових осіб) емітента

Leave review
Детальніше

Особлива інформація (повідомлення про передачу прав голосу) емітента

Leave review
Детальніше

Інформація (повідомлення про невчасне розкриття) емітента

Leave review
Детальніше

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021рік

Leave review
Детальніше

Консолідована фінансова звітність Компанії "Укрбуд" за МСФЗ за 2020 рік

Leave review
Детальніше

Фінансова звітність Компанії "Укрбуд" за МСФЗ за 2020 рік

Leave review
Детальніше

ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Leave review
Детальніше

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020рік

Leave review
Детальніше

Звіт про управління (консолідований) за 2020 рік

Leave review
Детальніше