"Будiвельна компанiя "УКРБУД"

Державне публiчне акцiонерне товариство 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ

ПІДГОТОВКА, ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

кадрів — важлива складова діяльності компанії «Укрбуд». Цю роботу в складі компанії виконують 5 підприємств, розташованих у різних регіонах країни. Підготовка кадрів здійснюється за 67 спеціальностями.

ОСНОВНИМ СТРАТЕГІЧНИМ ЗАВДАННЯМ

є надання професійної освіти, спрямованої на забезпечення професійної самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, становлення соціально-активного, національного кадрового потенціалу. Для цього в компанії реалізується концепція розвитку навчально-курсових комбінатів, в основі яких є стратегія розвитку навчально-виробничої, навчально-виховної, фінансовогосподарської, комерційної діяльності.


Координація діяльності

Полєтаєв Євгеній Борисович

тел. 390-38-19,

email: poletayev@ub.kiev.ua

Навчання без відриву від виробництва

Підприємства Компанії «Укрбуд» проводять навчання робітничим професіям із використанням інформаційних технологій в учбовому процесі.

ДНІПРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «МОНОЛІТ»

Leave review
НКК «Моноліт» надає освітні послуги з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів та інженерно-технічних працівників з понад 30 спеціальностей, у тому числі: машиніст бульдозера, машиніст екскаватора, машиніст крана, муляр, стропальник та ін. Комбінат забезпечений учбовими кабінетами, лабораторіями, майстернями. Виробниче навчання проводиться також на робочих місцях, у бригадах та на підприємствах Дніпра та області...
Детальніше

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ

Leave review
Запорізький УКК було організовано 29.05.1960 р. Нині комбінат має 7 учбових класів, обладнаних необхідними наочними посібниками. Щодоби у дві зміни тут можуть навчатися близько 300 чол. по 21 ліцензованій спеціальності. Виробниче навчання проводиться на робочих місцях у бригадах з допомогою інструкторів виробничого навчання. Навчання робочих і спеціалістів виконується згідно із замовленням організацій...
Детальніше

НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «КРИВБАСБУД»

Leave review
НКК «Кривбасбуд» засновано у грудні 1975 року. До складу НКК входять навчальні кабінети з охорони праці, механізаторів, операторів ЕОМ, кухарів, перукарів, будівельних професій, секретарів, друкарів та продавців, операторів котельних та слюсарів, електрогазозварників; є майстерні, актовий зал, бібліотека. Виробничу практику слухачі проходять на підприємствах Кривого Рогу. Більшість випускників працевлаштовується на цих підприємствах...
Детальніше

ДП НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «ОДЕСБУД»

Leave review
ДП УКК «Одесбуд» організований 15.02.2002. Має шість навчальних кабінетів, три лабораторії, бібліотеку, службові приміщення. Професійна підготовка робочих кадрів проводиться по навчальних планах і програмах, затверджених Міністерством освіти і науки України. УКК «Одесбуд» виконує навчання і підвищення кваліфікації робочих професій будівельного комплексу, об’єктів котлонадзору і газового господарства. Виробниче навчання проводиться на об’єктах ЗАТ ВБМО «Одесбуд», АОА «Пресмаш», КП Одестеплокомуненерго, ЗАТ ОСУМ і т. ін...
Детальніше

ДП СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Leave review
Навчальний центр засновано з метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників будівельних професій. Центр складається з навчального корпусу, виробничих майстерень, лабораторій, гаражів для будівельної техніки та машин, полігону для відпрацювання первинних навичок. Всі кабінети і майстерні обладнані наочними посібниками. По всім ліцензованим професіям є типові навчальні плани і програми, які затверджені в Міністерстві освіти і науки України.
Детальніше