Річна інформація емітента цінних паперів за 2021рік