Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік