ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ»


Інститут надає послуги при комплексному проектуванні нових, реконструкції та технічному переозброєнні діючих підприємств всіх галузей промисловості, включаючи виробничі об'єкти агропромис-лового комплексу, з топогеодезичними вишукуваннями, проектуванні об'єктів житлового, соціально-культурного та побутового призначення, здійснення функцій територіальної проектної організації України по розміщенню промисловості в шести областях України.

79070, м.Львів, пр.Червоної Калини, 35 

(032) 222-45-52 (032) 222-45-55 

Директор інституту - Гоцій Олег Іванович 

Розрахунковий рахунок 26009060219127

у ЗГРУ ПриватБанк в м. Львові 

 МФО 325321, ЄДРПОУ 33359271 

info.lpbp@gmail.com, www.lpbp.com.ua

Етапи розвитку

 • 1963 рік - Заснований як Львівське відділення Державного проектного інституту (ДПІ) "Київський Промбудпроект". (Наказ Держбуду СРСР від 6.12.1963р. №317).
 • 1965 рік - Львівський комплексний відділ ДПІ "Київський Промбудпроект". (Наказ Держбуду СРСР від 12.02.1965р. №26).
 • 1969 рік - Львівське відділення ДПІ "Київський Промбудпроект". (Наказ Держбуду СРСР від-28,08.1969р. №45).
 • 1972 рік - Філіал Проектного інституту №3 в м. Львові. (Наказ Держбуду СРСР від 31.03.1972р. №15, Наказ Мінпромбуду СРСР від 21.04.1972р. №101).
 • 1987 рік - Проектно-вишукувальний і конструкторсько -технологічний інститут (ПВКТІ) "Львівський Будпроект". (Наказ Мінбуду УРСР від 22.12.1987р. №590).
 • 1991 рік - Перейменовано на ПВКТІ "Львівський Промбудпроект". (Наказ Мінбуду УРСР від 16.05.1991р. №102).
 • 1991 рік - Перейменовано на Державний проектний інститут (ДПІ) "Львівський Промбудпроект". (Наказ Української державної будівельної корпорації від 01.10.1991р. №11).
  Філіали в мм. Івано-Франківська, Луцьку, Тернополі, Ужгороді.
 • 2005 рік - у відповідності до постанови КМ України від 13 липня 2004 р. № 897 "Про утворення державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд", державне підприємство "Державний проектний інститут "Львівський Промбудпроект" з 03.02.20005 р. перетворено в дочірнє підприємство "Проектний інститут "Львівський Промбудпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "УКРБУД".
  Філіал в м. Луцьку

З 1964 року територіальна проектна організація Держбуду України в промисловому будівництві по Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, а з 1995р.- по Тернопільській областях.


Види діяльності

 • комплексне проектування нових, реконструкцію та технічне переозброєння діючих підприємств всіх галузей промисловості, включаючи виробничі об'єкти агропромис-лового комплексу, з топогеодезичними вишукуваннями;
 • проектування об'єктів житлового, соціально-культурного та побутового призначення;
 • здійснення функцій територіальної проектної організації України по розміщенню промисловості в шести областях України;
 • розробка генпланів промислових вузлів, промрайонів;
 • розробку проектів об'єктів автосервісу {станцій технічного обслуговування, авто-заправочних станцій, магазинів запчастин тощо);
 • проектування об'єктів інженерного забезпечення ( котельних, компресорних, очисних споруд і ко­мунікацій);
 • інженерні обстеження будівельних конструкцій та розробку методів їх посилення в умовах діючого підприємства;
 • обстеження та паспортизація будинків і споруд;
 • розробка проектів охорони навколишнього се­редовища (проекти нормативів граничне допустимих викидів санітарно-захисних зон промислових підприємств, оцінка впливу об'єктів на навколишнє середовище тощо);
 • вибір земельних ділянок під будівництво;
 • паспортизація земельніх ділянок;
 • грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення;
 • енергоаудит промислових і інших об'єктів;
 • експертні висновки;
 • авторський і технічний нагляд;
 • всі види інженерних розрахунків та виготовлення кошторисів на комп'ютерах.

ДП "Львівський Промбудпроект" володіє ліцензією на право проектування вищелерелічених об'єктів та робіт, має право на проектування об'єктів, і розташованих в складних геологічних умовах, на підроблених та закарстованих територіях, в сейсмічне небезпечних районах на всій території України.


Найбільш значимі об'єкти, в проектуванні яких інститут брав участь:

 • в Україні - заводи: автобусний, електроламповий, автонавантажувачів, електропобутових приладів, "Львівприлад", "Біофізприлад", "Львівсільмаш" в м. Львові, 28-й підшипниковий завод і завод роторно-конвеерних ліній в м. Луцьку, електродвигунів в м. Ужгороді, ВО "Ватра" в м. Тернополі, долотний в м. Дрогобичі; -інші - об'єкти; видавництво "Вільна Україна", інженерно - лабораторний корпус УМН "Дружба", бази "Промімпортторг", "Укроптгоспторг", "Укроптбакалія", "Сільгосптехніка" в м. Львові, металобаза в м. Херсоні, комплекс будівельного технікуму в м. Львові
 • в Росії - завод "Кристал" в м. Барнаулі, підшипникові заводи в м. Томську і Самарі, машинобудівний завод в м. Шуї, завод анодних заземлювачів в м. Кочубей;
 • в Монголії - котельна гірничо-збагачувального комбінату "Ерденет";
 • в Молдові-електротехнічний завод в м. Бельци; в Білорусі - автоагрегагний завод в м. Барановичі.

Дослідно-конструкторські розробки: 12-метрові стінові панелі для промислових, будівель, вдосконалення збірних залізобетонних конструкцій серії 1.020, збірні з/бетонні ригелі перекрить з зовнішнім армуванням.


Особливості діяльності

 • З 1964 року територіальна проектна організація Держбуду України в промисловому будівництві по Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, а з 1995р.- по Тернопільській областях;
 • виконання проектів санітарно захисних зон (СЗЗ);
 • акустичні розрахунки;
 • розробка металоконструкцій.


Перспективи розвитку

Нелегкі часи прийшлось пережити інституту в роки різкого спаду обсягів будівництва в Україні, в тому числі і промислового будівництва. Впали обсяги робіт і в проектних організаціях, значна частина кваліфікованих інженерів-проектувальників пішла шукати заробітку в інших сферах діяльності.

Однак інституту вдалося зберегти кістяк колективу – висококваліфікованих провідних фахівців, які мали не тільки ґрунтовні теоретичні знання, але і неоціненний практичний досвід проектування в роки інтенсивного промислового будівництва з усіма його технічними, технологічними, екологічними і іншими проблемами, які приходилось вирішувати.

Сьогодні середній стаж роботи працівників інституту перевищує 20 років, двоє працівників є членами-президентами, а один – дійсним членом Академії будівництва України, мають публікації в спеціалізованих будівельних виданнях. Інтелектуальний потенціал досвідчених інженерів у поєднанні з енергією молодих спеціалістів, якими інститут почав поповнюватись, помножений на сучасні технічні засоби проектування, дають сьогодні інституту змогу виконувати роботи будь-якої складності. Тому сьогодні, коли у західноукраїнському регіоні відчутне суттєве пожвавлення промислового будівництва, інститут “Львівський Промбудпроект” є одною із провідних проектних організацій у цій галузі, чия репутація надійного і кваліфікованого партнера є гарантією якості.

Серед замовників інституту сьогодні – Львівський автобусний завод (реконструкція адміністративного корпусу з усім інженерним забезпеченням, побутові приміщення головного корпусу), ВАТ “ЛУКОР”, Львівський національний університет ім..І. Франка (реконструкція фізичного корпусу по вул.Драгоманова), фірма “Gleeds”, ДП “Укртрансгаз”, ДП “Укргазвидобування”, ТзОВ “Кормотех” і інші. Останні декілька років інститут бере участь у проектуванні базових центрів зайнятості в рамках державної програми експериментального будівництва із застосуванням легких металевих конструкцій комплектної поставки. За його проектами з таких конструкцій були споруджені базові центри зайнятості в містах Стебнику Львівської області, Охтирці Сумської області, Драбові Черкаської області, Балаклії Харківської області, корпуси виробництва лінолеуму ВАТ “Оріана” в м.Калуші, склад готової продукції СП “КРОНОЛьвів” в м.Кам”янці-Бузькій Львівської області.


Паралельно інститут проектує і базові центри зайнятості в традиційних конструкціях в Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Луганській, Івано-Франківській, Кіровоградській областях.


Особливого значення інститут надає своїй участі у розробленні містобудівної документації. У свій час були виконані схеми генеральних планів біля 30 промислових вузлів і промислових зон, в яких були розміщені сотні промислових підприємств, які займали а частково повинні були займати тисячі гектарів міських земель.


Зміни, що відбулися в економіці із набуттям Україною незалежності, спричинили і нові підходи в розвитку промислових територій, у визначенні їх місця і значення в розвитку міст, нагальною стала потреба в коригуванні генеральних планів населених пунктів.


Як територіальна проектна організація в промисловому будівництві Львівський Промбудпроект прагне бути корисним і у вирішенні цих проблем . (Коригування генплану м.Рівного, містобудівні обгрунтування зміни функціонального призначення підприємств-банкрутів, аналіз використання земель в промислових утворення в м.Львові і ін.)


Основними завданнями інституту сьогодні є перехід на сучасні технології проектування, поповнення колективу молодими спеціалістами, забезпечення високої якості проектів.

Колектив Львівського Промбудпроекту вважає що вирішення цих завдань йому цілком під силу.