Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік