Особлива інформація (повідомлення про зміну складу посадових осіб) емітента