Особлива інформація (повідомлення про передачу прав голосу) емітента