Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 року