Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017