Інформація (повідомлення про невчасне розкриття) емітента