Деякі уточнення щодо Положення про загальні збори та інше