КВАРТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА 2011 Р. (І КВ.)